ÁO NHẬT BÌNH

Dành cho thành viên hoàng gia và vơ chính ( mạng phụ ) của quan lại. Nguyên mẫu là áo Phi Phong thời Minh phát triển lên.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN