• THẺ BÀI BẰNG GỖ

    200.000 

  • KIM BÀI BẰNG VÀNG

    4.000.000 

  • Thẻ bài

    200.000