• BÔNG TAI NGỌC TRAI

    500.000 

  • CÚC ÁO NGỌC TRAI MÓC VÀNG

    1.000.000 

  • CÚC ÁO NGỌC TRAI MÓC BẠC

    1.000.000