• KIỀNG BẠC NGUYÊN CHẤT

    2.000.000 

  • VÒNG CỔ NGỌC TRAI

    5.000.000