• KIM KHÁNH

  4.000.000 

 • THẺ BÀI BẰNG GỖ

  200.000 

 • KIM BÀI BẰNG VÀNG

  4.000.000 

 • Thẻ bài

  200.000