CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

1. Hủy đơn hàng

Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Quy định đổi hàng của Ân Vũ. Ân Vũ có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp sau:
– Liên hệ với Khách hàng quá 3 lần ( gọi điện thoại, gửi email) mà không nhận được phản hồi. Cụ thể được tính sau 3 lần gọi điện thoại và sau 24 tiếng khi gửi email xác nhận lần cuối cùng.

– Đơn vị vận chuyển không thể liên lạc được với Khách hàng 3 lần thì sản phẩm sẽ được tự động trả về cho cửa hàng và Ân Vũ sẽ hủy đơn hàng. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trả trước cho sản phẩm, Ân Vũ sẽ tìm cách liên hệ lại để giao hàng lại cho Khách hàng hoặc hoàn trả lại tiền cho Khách hàng bằng đúng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán trước đó.

2. Đổi trả đơn hàng

– Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại chính sách đổi trả trên website Ân Vũ.
3. Giao nhận sản phẩm

3.1) Giao hàng

Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách vận chuyển đăng tải trên website Ân Vũ hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách vận chuyển đó.Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho bộ phận CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm.

– Khi được Ân Vũ yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

3.2) Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm

– Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Ân Vũ , các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được Ân Vũ hỗ trợ tư vấn giải quyết.